เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓) เดือนเมษายนถึงมิถุนายน๒๕๖๗ [ 23 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานงบการเงินเเละบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]4
3 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม๒๕๖๗) [ 9 เม.ย. 2567 ]5
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๗ [ 19 มี.ค. 2567 ]7
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2567 ]8
6 ประกาศงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) [ 12 ม.ค. 2567 ]14
7 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) [ 15 พ.ย. 2566 ]17
8 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]24
9 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]26
10 รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 66 ปี งบปประมาณ 66 [ 24 ต.ค. 2566 ]28
11 แผนการใช้จ่ายเงินนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาศ 1เดือน ต.ค.- ธ.ค.66 [ 19 ต.ค. 2566 ]29
12 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]38
13 รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2565 ]70
14 รายงานสฐานทางการเงิน 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]132
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2564 ]138
16 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 ต.ค. 2560 ]148
17 งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [ 5 พ.ค. 2560 ]127