เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาศ 1เดือน ต.ค.- ธ.ค.66

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินนรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาศ 1เดือน ต.ค.- ธ.ค.66
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ