เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]8
2 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ของเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]6
3 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]18
4 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 22 มิ.ย. 2565 ]18
5 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]20
6 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]20
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๒๑/๒๕๖๕ [ 2 มิ.ย. 2565 ]16
8 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]20
9 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]23
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๒๐/๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]19
11 ข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 25 พ.ค. 2565 ]28
12 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ [ 24 พ.ค. 2565 ]31
13 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจและงานป้องกันฯ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]17
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๙/๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]15
15 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ [ 17 พ.ค. 2565 ]33
16 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ [ 17 พ.ค. 2565 ]20
17 ออกเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 17 พ.ค. 2565 ]35
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๘/๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2565 ]16
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๗/๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]16
20 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]14
 
หน้า 1|2