เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ