เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 2 พ.ค. 2565 ]160
2 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ 2 พ.ค. 2565 ]158
3 4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 29 เม.ย. 2565 ]159
4 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 29 เม.ย. 2565 ]158
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 29 เม.ย. 2565 ]161
6 เลาลาในการให้บริการ [ 1 ก.พ. 2565 ]119
7 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 27 เม.ย. 2564 ]165
8 คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 เม.ย. 2564 ]174