เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
การจัดการเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 31 มี.ค. 2566 ]33
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ม.ค. 2566 ]45
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]152
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่รงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]155
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]109
6 ประกาศมาตรการจัดการการทุจริต [ 7 ม.ค. 2565 ]122