เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2566 ]45
2 รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีพ.ศ. 2566 (รอบ 3 เดือน ไตรมาส 2) [ 31 มี.ค. 2566 ]46
3 รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีพ.ศ. 2566 (รอบ 3เดือน ไตรมาส 1) [ 30 ม.ค. 2566 ]43
4 รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]203