เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ