เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมผิวจราจรปูพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามเเยกอินทประมูล ๓ [ 7 ก.ย. 2566 ]21
2 ประชาสัมพันธิ์ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนอ่างเเก้ว ๒ [ 5 ก.ย. 2566 ]21
3 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ก.ค. 2566 ]20
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]31
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]32
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]32
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 8 ก.พ. 2566 ]31
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]34
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]35
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 13 ธ.ค. 2565 ]31
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]30
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]41
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]43
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]40
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]39
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]117
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]112
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]165
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]174
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]166
 
หน้า 1|2