เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง