เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ