เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินความเสี่ยงทุจริตการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]8
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]2
3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]1
4 รายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2566 ]40
5 รายงานการกำกับติดตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) [ 4 เม.ย. 2566 ]41
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]34
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 มี.ค. 2566 ]36
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]173
9 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]169