เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]42
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 11 พ.ค. 2564 ]130
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่่างทอง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ ๒๕๕๙ [ 11 พ.ค. 2564 ]148
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 26 เม.ย. 2564 ]132
5 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 พ.ค. 2561 ]140
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ [ 30 พ.ค. 2561 ]131