เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ผลการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 พ.ย. 2566 ]17
2 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 พ.ย. 2566 ]17
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]51
4 รายงานการติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]125