เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 22 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 22 เม.ย. 2567 ]16
3 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]54
4 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ก.พ. 2566 ]60
5 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บิการของ เทศบาลตำบลดพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2565 ]194
6 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) [ 30 ก.ย. 2564 ]192
7 รายงานผลการดำเนินโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 23 ส.ค. 2564 ]191
8 แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) [ 15 ก.ค. 2564 ]302
9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 31 มี.ค. 2564 ]188
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 31 มี.ค. 2564 ]184
11 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) [ 1 ต.ค. 2563 ]198