เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. [ 3 ส.ค. 2565 ]22
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]47
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]46
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]47
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]50
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 24 ธ.ค. 2561 ]51
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2561 ]46
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]50