เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
กองการศึกษา
นางณัฐปภัสร์ เอี่ยมสำอางค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


082-4194539
นางอุบลรัตน์ กวยาวงศ์  นางสาวอมรรัตน์ มูลมุข นางผาณิตตา ศรีมหาพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก
086-4532720  080-2388991 089-5407238

นางสาวศิริลักษณ์ เทียงดี นางสาวสุขาดา สมานมิตร
นางสาวราตรี ทากา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign