เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
กองคลัง

นางอรุณศรี ทวิชานุรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-1408850

นางสุกานดา จันทะวงษา
นางสาวสุรีย์ ผู้แสนสะอาด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
089-0820554
084-464-6501
นางสาวอาทิตยา จันสอน นายประดิษฐ์ชัย โตประดิษฐ์ นายศักดิธัช สายหยุด
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอมตนันท์ นิมิตเกษมสุภัค

พนักงานจ้างเหมานางสาวกนิษฐษ ยิ้มเยือน

พนักงานจ้างเหมา 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign