เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สภาเทศบาล
นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง

ประธานสภาเทศบาล

081-2955197นายสนิท สุภาพ

นายญาณเวทย์ สอนสม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
089-9045491
092-7133917

นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต นายสายัณห์ วรรณทอง นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
093-6592466 082-3469261 094-8981544
   
นางสาวอุษา ช้างพันธ์ นายบุญส่ง ป้อมลอย นายเสน่ห์ แสงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
081-5711592 061-5234547 092-9531305

นายบุญชู งามเจริญ นายณรงค์ อ่อนระทวย นายเอิบ ศรีวิจารณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
098-0586818 089-2389911 084-8829049
 

นายสมคิด เมืองอุดม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒    
084-1271207    
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign