เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธ์ทอง


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคณะครู ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธ์ทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธ์ทอง

2023-09-08
2023-09-08
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-02
2023-08-01