เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


งานบริการสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม


*เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกให้บริการกู้ชีพ รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน 🚑🚑

*และออกบริการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย

2023-09-08
2023-09-08
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-02
2023-08-01