เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ


#เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

2023-09-08
2023-09-08
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-02
2023-08-01