เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย เวลา 07.00 - 09.30 น. คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพะิ์ทอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5  ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

เวลา 16.30 - 21.00 น. ร่วม กิจกรรมเดินวิ่งรวมใจท้องถิ่นไทยจังหวัดอ่างทอง ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-08
2023-05-03
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-18
2023-04-12