เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรม "แว่นพี่เพื่อน้อง"


การจัดกิจกรรม "แว่นพี่เพื่อน้อง" ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง นำโดย ท่านนายกผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ ร่วมด้วย นายแพทย์ภาสันต์ รัตนวรกุล จักษุแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "แว่นพี่เพื่อน้อง" ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตาให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และผู้พิการที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวนประชาชนผู้เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาและรับมอบแว่นตาดังต่อไปนี้ 1. ตำบลอ่างแก้ว จำนวน 67 ราย 2. ตำบลอินทประมูล จำนวน 67 ราย 3. ตำบลบางพลับ จำนวน 29 ราย รวมมีประชาชนในเขตเทศบาลมารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 163 ราย

2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11