เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมลดค่า PM 2.5


คืนวันวันจันทร์ที่13 มีนาคม เวลา 20.00 -23.00 น. เทศบาลตำบลโพธิ์ทองนำโดย นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตธิ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างถนนโพธิ์ทอง-แสวงหา สาย 3064 เพื่อดับฝุ่น PM และสุขอนามัยที่ดีของประชาในเขตเทศบาล

2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-27
2024-02-22