เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการอำเภอโพธิ์ทอง น่าอยู่ น่าดู น่าเที่ยว


ทต.โพธิ์ทอง บูรณาการร่วมกับ อำเภอโพธิ์ทอง และคายสื่อสารโทรคมนาคมฯลฯ จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ ตามโครงการอำเภอโพธิ์ทอง น่าอยู่ น่าดู น่าเที่ยว โดยจะดำเนินการ มาร์คสายสื่อสารทุกต้นเสา ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อยตำบลอ่างแก้ว - สี่แยกสัญญาณไฟจราจรอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัย โดย ได้รับเกียรติจาก ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อท. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ .มื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 เวลา 09:00 น ณ บริเวณลานข้างศาลาการเปรียญวัดศีลขันธาราม โดยมีหน่วยงาน

- คายสื่อสารโทรคมนาคม

- อบต.บางพลับ

- อบต.อ่างแก้ว

2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11