เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข


เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบอาหารเสริม (นมกล่อง)แก่เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.2565

2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-22