เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข


เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบอาหารเสริม (นมกล่อง)แก่เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.2565

2023-01-16
2023-01-15
2023-01-01
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01