เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปลี่ยนโถส้วมใหม่พร้อมอุปกรณ์ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี แก่ผู้พิการสูงอายุในเขตเทศบาลฯ


ทต.โพธิ์ทอง โดยการนำของนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะ สท. จัดกิจกรรมเปลี่ยนโถส้วมใหม่พร้อมอุปกรณ์ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี แก่ผู้พิการสูงอายุในเขตเทศบาลฯ

2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11