เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปลี่ยนโถส้วมใหม่พร้อมอุปกรณ์ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี แก่ผู้พิการสูงอายุในเขตเทศบาลฯ


ทต.โพธิ์ทอง โดยการนำของนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะ สท. จัดกิจกรรมเปลี่ยนโถส้วมใหม่พร้อมอุปกรณ์ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี แก่ผู้พิการสูงอายุในเขตเทศบาลฯ

2022-05-11
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-22
2022-03-17
2022-01-14
2022-01-04
2021-12-27
2021-12-08