เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมนำใบประกาศเกียรติบัตรและของ ที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ฯ..ที่มีอายุ 95 ปี ขึ้น


วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางสาวสุภางค์ ทองมั่น ตัวแทนจากโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

นำใบประกาศเกียรติบัตรและของ

ที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ฯ..ที่มีอายุ 95 ปี ขึ้น จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นกำลังใจ

 

2023-01-16
2023-01-15
2023-01-01
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-01