เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมนำใบประกาศเกียรติบัตรและของ ที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ฯ..ที่มีอายุ 95 ปี ขึ้น


วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางสาวสุภางค์ ทองมั่น ตัวแทนจากโรงพยาบาลโพธิ์ทอง

นำใบประกาศเกียรติบัตรและของ

ที่ระลึกมอบให้ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล ฯ..ที่มีอายุ 95 ปี ขึ้น จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นกำลังใจ

 

2022-09-01
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-05-24
2022-05-11
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-22