วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิล โครงการถนนสีขาว ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจและให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างจัดสถานที่ จำนวน ๑ วัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเช่าเครื่องเสียงดนตรีพร้อมเวที จำนวน ๑ วัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเช่าเต้นท์ ขนาด ๓X๓ เมตร จำนวน ๔ หลัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเช่าเต้นท์โดม จำนวน ๑ วัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเช่าพัดลม จำนวน ๘ ตัว เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐ เมตร X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครกงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อดอกไม้ พวงมาลัยคล้องมือ/ดอกไม้กำ/ดอกดาวเรือง เพื่อใช้ในโครงการส่่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง