Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ก.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาท

26 ก.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง ด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดโครงการรักปลอดภัยวัยเจริญพันธ์ุประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและอนามัยวัยเจริญพันธุ์มีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีความตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของตนเอง

25 ก.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่าในที่สาธารณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก

03 ก.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง โครงการจิตอาสา พาสุขใจ โดย กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

26 มิ.ย. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี ๒๕๖๒ ณ โดมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

17 พ.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณคลองชลประทาน หมู่ ๕ ตำบลอินทประมูล

17 พ.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยขยะอินทรีย์ ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

17 พ.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ติดป้ายทะเบียนร้าน และมอบธงรังรองร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

16 พ.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

15 พ.ค. 2562
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง โครงการ "๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong