Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการชุมชน
ชุมชนบ้านคลองมะขาม ม.๓ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านคลองสาหร่าย ม.๔ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนตลาดสดโพธิ์ทอง ม.๕ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านตลาดเหนือ ม.๖ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านห้วยลิงตก ม.๗ ตำบลอ่างแก้ว
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๓ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านอินทประมูล ม.๔ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดป่ามุนี ม.๕ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๖ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดใหม่บุญศิริ ม.๗ ตำบลอินทประมูล
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๑ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๒ ตำบลบางพลับ
ชุมชนบ้านวัดเกาะ ม.๓ ตำบลบางพลับ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการ
E-service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4ปี
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวคิดและหลักการด้านสุขาภิบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒... (31 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (28 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)... (09 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโดโรนา 2019( Covid-19) (09 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น คณะกรรมการกา... (27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ (23 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ (08 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์บ้านเรือนปลอดภัย ห่างไกลไกลไข้เลือดออก (08 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (12 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (12 พ.ย. 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อทหารกองเกินที่ยังไม่ได้รับหมายเรียกฯ คนเกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ตำบลอ่าง... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามีนทราเวล แอนด์ ทัวร์ ขอยกเลิกใบอน... (21 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ 2540 รวม 5 เรื่อง (09 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าแผง(ล็อค)ที่วางขายของ ตลาดสดเทศบาล (03 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (29 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซี่ยน (23 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (06 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย 25... (11 มิ.ย. 2563)  

วันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563 ก... (10 มิ.ย. 2563)  

วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563 ... (06 มิ.ย. 2563)  

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 25... (04 มิ.ย. 2563)

กองสาธารณสุขฯ ทต.โพธิ์ทอง... (01 มิ.ย. 2563)

กองสาธารณสุขฯ ทต.โพธิ์ทอง... (19 พ.ค. 2563)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม... (14 พ.ค. 2563)

วันจันทร์ที่ 6 เม.ย.2563 ... (06 เม.ย. 2563)

กองช่างและงานประชาสัมพันธ... (01 เม.ย. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเ... (31 มี.ค. 2563)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (31 มี.ค. 2563)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (30 มี.ค. 2563)

วันนี้ 26 มีนาคม 2563 เวล... (26 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินก... (20 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินก... (20 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินก... (20 มี.ค. 2563)

ด้วยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานช... (16 มี.ค. 2563)

เวลา 17.30 น- 20.00 น. งา... (12 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองดำเนินง... (11 มี.ค. 2563)

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกโ... (06 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๔ (13 พ.ย. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓ (26 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) (12 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ (06 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) (17 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ (15 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ (08 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (02 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (02 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (02 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (02 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ (02 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๓ (02 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (31 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (31 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (30 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (31 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (26 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (21 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง (21 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-1490  โทรสาร : 0-3569-1490  อีเมล์ :
 
admin@tambonphothong.go.th

Powered By  tambonphothong